Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 
Kierownictwo
 

- Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach

 

1. Wydział Kryminalny:

- Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

- Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

- Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

- Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową

2. Wydział Prewencji:

 - Zespół Patrolowo - Interwencyjny

- Zespół Dzielnicowych

- Zespół Dyżurnych

- Jednoosobowe Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego

- Zespół d/s Wykroczeń

- Jednoosobowe stanowisko d/s Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 

3. Wydział Ruchu Drogowego

4. Posterunek Policji w Stromcu

5. Posterunek Policji w Radzanowie

6. Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo - Informacyjnych

7. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia

- Zespół Finansów i Zaopatrzenia

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

 

Metryczka

Data publikacji : 08.08.2022
Data modyfikacji : 09.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kozyra
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kozyra KPP Białobrzegi
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kozyra
do góry